UA – 201301-2013 Administrativno Uputstvo Stalno medicinska usaversavanje
02-2013 Administrativno Uputstvo: Za nacin tretiranja izversioca nasilja nad porodicom
03-2013 Administrativno Uputstvo: Specijalisticko skolovanje
04-2013 Administrativno Uputstvo: Zdravstveni sertifikati
05-2013 Administrativno Uputstvo: Za licenciranje proizvodaca medicinske opreme u RKS  
06-2013 Administrativno Uputstvo: O medicinski asistiranoj oplodnji
07-2013 Administrativno Uputstvo: Savremen metode i sredstva za planiranje porodica
08-2013 Administrativno Uputstvo: Spisak i Cenovnik Usluga Osnovne Zdravstve Zastite
09-2013 Administrativno Uputstvo: Stimulativne Sema Perfomance Zdravstvenih Profesionalaca i Strucnih Sluzbi
10-2013 Administrativno Uputstvo: O Medicinskom Tretmani Van Javnih Zdravstvenih Ustanova
11-2013 Administrativno Uputstvo: Zdravstveni Sistem Informacije I izvastivanje Zdravstveno Statisticki Podatka
12-2013 Administrativno Uputstvo: Postavlanje Banderola na Medicinskim Proizvodima
13-2013 Administrativno Uputstvo: Distruberi Na veliko Medicinskih Proizvoda i Opreme
14-2013 Administrativno Uputstvo: Distruberi Na Malo Medicinskih Proizvoda i Opreme
15-2013 Administrativno Uputstvo: Povelja o pravima i obavezama pacijenata
16-2013 Administrativno Uputstvo O zahtevima dobre prakse proizvoda 
17-2013 Administrativno Uputstvo O ovlascenju marketinga medicinskih proizvoda za plasiranje u RKS
18-2013 Administrativno Uputstvo: Pojednostavljanje procedure za registraciju lekova koji nemaju paralelne lekove sa Ovlascenjem Marketinga u Republici Kosovo
19-2013 Administrativno Uputstvo O osvlacenju marketinga mediciskih proizvoda za plasiranje na trziste u RKS
20-2013 Administrativno Uputstvo: Izmjenama AU. 17-2013 Na Marketing odobrenja za stavljanje u RKS AU Medicinskih Proizvoda