UA – 20011-2001 Administrativna Uputstvo: Cena za pregled i tretman medunarodnog osoblja na Kosovu
2-2001 Administrativna Uputstvo: Oprema centara  za porodicno zdravlje
3-2001 Administrativna Uputstvo: Formiranje Fonda Socijalnih Osiguranja Kosova
4-2001 Administrativna Uputstvo: Laboratorijski testovi  koji ce se obavljati  u ustanovama za primarnu zdravstvenu zastitu
5-2001 Administrativna Uputstvo: Osnivanje Kosovskog programa za usvojenje i Kosovskog odbora za medjudrzavno usvojenje dece
6-2001 Administrativna Uputstvo: Osnivanje oblasnih uprava za zdravstvo
7-2001 Administrativna Uputstvo: Prihod zdravstvene sluzbe
8-2001 Administrativna Uputstvo:  Procedure za raseljena lica i izbeglice koja podnose zahtve za socijalnom pomoci
9-2001 Administrativna Uputstvo: Uvoz, proizvodnja, prodaja i distribucija stomatoloskih proizvoda
10.2001 Administrativna Uputstvo: Nacin zaposljavanja u Medicinskom Fakultetu i Bolnickom Univerzitetskom Centru Pristine
11-2001 Administrativna Uputstvo: Uspostavljanje Urosevacke jedinice za hitne slucajeve i materinsku brigu Pristinske univerzitetske bolnice
12-2001 Administrativn Uputstvo: Obrazci koi ce se upotreblavati za distribuciju podataka za Porodjaje i za Smrtne slucajeve na opstinama i na Zavode Statistike Kosove
13-2001 Administrativna Uputstvo: Otpustanje stanovnika od specijalnog za voda u Stimlje
14-2001 Administrativna Uputstvo: Organizacija sluzbi za mentalno zdravlje
15-2001 Administrativna Uputstvo:  Nastavljanje Strucnog usavrsavanja
16-2001 Administrativna Uputstvo: Osnovna stomatoloska oprema domova zdravlja ( Primarni i sekundarni nivo)
17-2001 Administrativna Uputstvo: Uspostavljanje komisije za razmatranje statusa mentalnog zdravlja i potreba za lecenjem pacijenata koji se lece pod nadzorom
18-2001 Administrativna Uputstvo: Dozvola za rad Kosovu: Registracija doktora
19-2001 Administrativna Uputstvo: Dozvola za vrsenje lekrske prakse na Kosovu: Ocenjivanje Stranih kvalifikacija
20-2001 Administrativna Uputstvo: Osnivanje  Borda za razmatranje stanja Mentalnog Zdravlja i potreba za lecenje pacijenta izlecenim pod zastitnim merama
21-2001 Administrativna Uputstvo: Dozvola za delovanje na Kosovo: Registracija lekara
22-2000 Administrativna Uputstvo:Dozvola za delovanje na Kosovo: Valitnost strane kvalifikacije