Kabineti i Ministrit
Dr. Ali Berisha

Dr. Ali Berisha, Zëvendësministër i Shëndetësisë

E-mail: Ali.Berisha@rks-gov.net


Dr. Granit Abdullahu

Dr. Granit Abdullahu, Zëvendësministër i Shëndetësisë

E-mail: granit.abdullahu@rks-gov.net


Dr. Muharrem Kuçi

Dr. Muharrem Kuçi, Zëvendësministër i Shëndetësisë

E-mail: muharrem.kuci@rks-gov.net


Ardian Ferizi

Ardian Ferizi, Shef i Kabinetit të Ministrit të Shëndetësisë

E-mail:: Ardian.Ferizi@rks-gov.net


Dr. Njazi Gashi

Dr. Njazi Gashi, Këshilltar i Lartë i Ministrit të Shëndetësisë

E-mail: Njazi.Gashi@rks-gov.net


Kushtrim Shkodra

Kushtrim Shkodra, Këshilltar politik i Ministrit të Shëndetësisë

E-mail: Kushtrim.Shkodra@rks-gov.net


Dr. Rina Limani

Dr. Rina Limani, Këshilltar politik i Ministrit të Shëndetësisë

E-mail: Rina.Limani@rks-gov.net


Dr. Donika Bajrami

Dr. Donika Bajrami, Këshilltar Politik i Ministrit të Shëndetësisë

E-mail: Donika.Bajrami@rks-gov.net


Albatrit Matoshi

Albatrit Matoshi, Këshilltar i Ministrit për Media

E-mail: albatrit.matoshi@rks-gov.net


Arianit Elshani

Arianit Elshani, asistent personal i Ministrit të Shëndetësisë

E-mail: Arianit.Elshani@rks-gov.net

Tel: 038 200 24 152


Arbnora Bahtijari

Arbnora Bahtijari, asistente ekzekutive e Ministrit të Shëndetësisë

E-mail: Arbnora.Bahtijari@rks-gov.net

Tel: 038 200 24 004


Arbëreshë Hetemaj

Arbëreshë Hetemaj, asistente e zëvendësministrit të Shëndetësisë, dr. Ali Berisha

E-mail: Arberesha.Hetemaj@rks-gov.net

Tel: 038 200 24 048


Magbule Neziri

Magbule Neziri – Asistente e Zëvendësministrit dr. Muharrem Kuçi

E-mail: magbule.neziri@gmail.com


Lulevera Malsiu

Lulevera Malsiu, asistente e Zëvendësministrit Granit Abdullahu

E-mail: lulevera.malsiu@rks-gov.net

Tel: 038 200 24 118