Zdravstveni inspektoratVIZIJA :
Zdravstveni inspektorat je profesionalni partner svih uključenih strana u zdravstvenom sektoru koji doprinosi poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga koje se pružaju građanima, kao i povećanju javne odgovornosti pružaoca zdravstvenih usluga .

MISIJA :
Praćenje, inspekcija , savetovanje , preporuke i preduzimanje zakonskih mera protiv svih zdravstvenih ustanova, na osnovu odgovarajućih normativa i standarda koji su na snazi .

VREDNOSTI :
Odgovornost , polaganje računa , profesionalizam , transparentnost , korektnost , nediskriminacija i   nekoruptivnost.

 

ardita

Dr. Ardita Baraku

Kontakt:
038 – 212 – 665
038 – 200 -24 – 085
Ardita.Baraku@rks-gov.net