Divizija za komunikacije sa javnošćuDužnosti i odgovornosti Departmana za komunikacije sa javnošću su sledeće:

  •  Pruža stručnu podršku Ministarstvu u oblasti javnog komuniciranja i informisanja;
  • Predlaže, vrši izradu i obezbeđuje sprovođenje planova Ministarstva za komunikacije sa javnošću;
  •  Organizira konferencija za medije i priprema obaveštenje za štampu, izjave, izveštaje i ostale medijske publikacije
  •  Održava zvaničnu web stranicu Ministarstva;
  •  Koordinira zahteve za pristup javnim dokumentima i priprema izveštaje o sprovođenju Zakona o pristupu javnim dokumentima;

Dr. Faik Hoti

Kontakt:

038 – 213 – 886
038 – 200 – 24 – 131
038 – 213 – 24 – 020
Faik.Hoti@rks-gov.net