Divizija za nabavkeDužnosti i odgovornosti Divizije za nabavke:

  •  Priprema, koordinira i sprovodi godišnji plan ministarstva u oblasti janve nabavke, u skladu sa važećim zakonodavstvom;
  •  Obezbeđuje da su svi zahtevi za nabavku pripremljeni u skladu sa pravilima i procedurama javne nabavke;
  •  Definiše metodologiju za nabavke za tendere i procedure za procenu cena;
  •  Pruža savete i pomaže

Kontakt:

Ekrem Maliqi

038 – 212 – 323

038 – 212 – 24 – 098
Ekrem.Maliqi@rks-gov.net