Departmana za Unutrašnju RevizijuDužnosti i odgovornosti Departmana za Unutrašnju Reviziju su sledeće:

  • Obezbeđuje adekvatno sprovođenje i poštovanje zakona, propisa, pravila, politika,smernica i priručnika koji su, utvrđenizakonodavstvom na snazi;
  •  Na vreme obezbeđuje pripremu predloga–plana strategije revizije na osnovu procene rizika.
  •  Organizuje, izvrštava i nadgleda sve aktivnosti unutrašnje revizije i dostavlja rezultate revizije, u skladu sa važećim zakonodavstvom;
  •  Priprema i dostavlja tromesečne i godišnje izveštaje u vezi svih aktivnosti revizije;
  •  Priprema i sprovodi program bezbednosti kvaliteta o unutrašnjem i spoljašnjem ocenjivanju funkcije unutrašnje revizije;
  •  Odmah izveštava višeg menadžera i Komitet za reviziju o bilo kojem indikatoru aktiviteta koji se odnosi na zloupotrebu ili korupciju, pruža predloge za poboljšanje stanja, i ukoliko viši menadžment ne preduzme potrebne mere upoznaje ostale nadležne autoritete.

Kontakt:

 Isa Latifaj
038 – 211 – 863
038 – 211 – 24 – 015
Isa.Latifaj@rks-gov.net