Kabineti i Ministrit
Dr. Izet Sadiku

Zëvendësministër

E-mail: izet.sadiku@rks-gov.net

CV dr. Izet Sadiku (shqip) CV. Dr Izet Sadiku(ang)


Dr. Kadir Hyseini

Zëvendësministër

E-mail: kadir.hyseini@rks-gov.net


Dr. Rrustem Musa

Zëvendësministër

E-mail: rrustem.musa@rks-go.net

CV – Rrustem Musa

 

 


Bekim Murati

Shefi i Kabinetit  të Ministrit

E-mail; bekim.m.murati@rks-gov.net


Dr.Valbon Krasniqi

Këshilltar Politik i Ministrit

E-mail: valbon.krasniqi@rks-gov.net


Ecc. i Dipl. Shefqet Sylejmani

Këshilltar Politik i Ministrit

Tel: 038 211 289

E-mail: shefqet.sylejmani@rks-gov.net


Dipl. Sh. Politike Mirsad Kamerolli

Këshilltar Politik i Ministrit

Tel: 038 200 24 068

E-mail: mirsad.kamerolli@rks-gov.net


Jurist i Dipl. Gëzim Kokollari

Këshilltar Politik i Ministrit

E-mail: gezim.kokollari@rks-gov.net

 

 


Bardhyl Kadriu

Këshilltar Politik i Ministrit

bardhyl.kadriu@rks-gov.net


Jeta Statovci

Asistente e Lartë e Ministrit

E-mail: jeta.statovci@rks-gov.net
Tel: 038 211 191
038 200 24 004


Mr. sc. Remzi Berisha

Asistent Ekzekutiv i Ministrit

E-mail: remzi.berisha@rks-gov.net


Lirika Beshiri

Asistente Administrative e Ministrit

E-mail: lirika.beshiri@rks-gov.net

 


Krenare Jashari

IMG_1656

 

 

 

 

 

Asistente Ekzekutive e Zëvendësministrit Izet Sadiku

Kontakti: 038 200 24 048

E-mail: krenare.jashari@rks-gov.net