• g3014
  • BenQ Digital Camera
  • qku
  • kadc_broshura
  • banner1
  • Healthcare
 

Lajmet e funditINFORMATË PËR CILËSINË E UJIT PËR PIJE
Date: 06 Jul 2017
Prishtinë, 6 korrik 2017   Bazuar në rezultatet e monitorimit të ujit për pije, të bëra sot më 6 korrik 2017, të dhënat laboratorike për parametrat kimik rezultojnë brenda standardeve të parapara me rregulloret......

Read The Rest →

MSH bartë kompetenca të reja te Odat e profesionistëve shëndetësor
Date: 03 Jul 2017
Prishtinë, 3 korrik 2017 Ministri në detyrë i  Shëndetësisë Imet Rrahmani, dorëzoi sot vendimin per bartjen e kompetencave  për akreditimin e programeve  të edukimit të vazhdueshëm profesional të institucioneve......

Read The Rest →

Ministri Rrahmani nënshkroi tre Udhëzime Administrative
Date: 15 Jun 2017
Prishtinë, 15 qershor 2017 Ministri i Shëndetësisë Imet Rrahmani në bazë të përgjegjësive të tij ligjore nënshkroi tre udhëzime administrative, që rregullojnë çështje specifike brenda sektorit të shëndetësisë. Udhëzimet......

Read The Rest →


Kontakti

msh.info@rks-gov.net

Zyra për trajtim mjekësor jashtë vendit:
038 211 947

Zyra për lincencimin e profesionistëve shëndetësor:
038 212 291

Zyra për licencim të institucioneve shëndetësore private:
038 212 522